×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

JONGman เป็นระบบจองห้องประชุมที่่่สามารถประยุกต์ใช้กับการจองทรัพยากรอื่นๆ ได้ไม่ยากเช่น จองคอร์ทเทนนิส จองโปรเจ็คเตอร์เป็นต้น การใช้งาน JONGman ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายนะครับ ขั้นตอนการใช้งานก็ค่อนข้างง่าย โดยหลังจากการติดตั้งตัวแพ็กเก็ต JONGman ซึ่งประกอบไปด้วยคอมโพเนนท์และไลบรารี่แล้ว ที่ต้องทำคือการเข้าไปที่ฝั่ง backend ของตัวคอมโพเนนท์เพื่่อทำการตั้งค่าก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

การสร้าง Layout สำหรับวันที่เปิดจอง

Layout เป็นช่วงเวลาที่่่เปิดให้จองหรือไม่ให้จองในแต่ละวัน โดยการกำหนดเราต้องกำหนดของเวลาเต็มวัน จากเที่ยงคืนวันหนึ่งไปถึงอีกวันหนึ่ง โดยมีสองแบบคือจองได้และจองไม่ได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดเวลาได้อิสระเช่นตัวอย่างข้างล่าง

  • เวลาจองไม่ได้       00:00 - 08:00
  • เวลาจองได้           8:00 - 12:00 แบ่งเป็นช่วงละ 1 ชั่วโมง
  • เวลาจองไม่ได้       12:00 - 13:00
  • เวลาจองได้           13:00 - 17:00 ช่วงละ 1 ชั่วโมง
  • เวลาจองไม่ได้        17:00 - 00:00

ซึ่งข้อสำคัญคือต้องกำหนดให้เต็มวัน และเมื่่อกด Change Layout จะมีตัวช่วยในการสร้าง Time Slots สำหรับ Layout

การสร้าง Schedule หรือกลุ่มของ Resources

Schedule คือการรวมกลุ่มของทรัพยากรที่จะมีการจองร่วมกัน โดยเราจะเห็นทรัพยากรทั้งหมดใน Schedule เดียวกันในหน้าแสดงผลแบบปฏิทิน โดยกลุ่มของทรัพยากรนี้จะมีรูปแบบการจองเหมือนกัน เช่นให้จองตั้งแต่ 08:00 ถึง 18:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นต้น เราจะต้องเลือก Layout สำหรับตัว Schedule เพื่อใช้ในการแสดงผลดังกล่าว

การสร้าง Resource

หลังจากการสร้าง Schedule แล้วเราก็มาทำการสร้างทรัพยากรแล้วเพิ่มเข้าไปอยู่ใน Schedule เช่นห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 และ โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น

การกำหนด Blackout Time หรือเวลางดให้บริการ

เราสามารถกำหนดเวลาที่เรียกว่า Blackout Time สำหรับทรัพยากรใดๆ ได้ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะปิดการจองเพื่อทำการซ่อมบำรุง หรือสามารถใช้ในกรณีอื่นๆ ตามความจำเป็น การกำหนด Blackout Time ทำคล้ายๆ กับการจองโดยปกติ แต่ไม่ต้องระบุผู้ใช้งานทรัพยากร 

การสร้างเมนูบนจูมล่าสำหรับรองรับการจอง

การอนุมัติการจอง

การกำหนดโควต้าสำหรับการจอง

comments