×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

 

JONGman เป็นส่วนขยายบน Joomla! ที่ได้รับแนวคิดและโค้ดบางส่วนมาจาก PHPScheduleIt ด้วยหวังว่าผู้ใช้งานจุมล่า จะได้มีโอกาสได้ใช้งาน Extension สำหรับการจองทรัพยากรดีๆ สักตัวโดยเฉพาะการใช้งานบนอินทราเน็ตในองค์กร โดยในเวอร์ชันแรก คือ 1.0 เป็นส่วนขยายที่ทำงานบนจุมล่า 1.5 จะทำการพอร์์ทในส่วนของ features ต่างๆ จาก PHPScheduleIt มาประมาณซัก 80% ก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. รองรับการจองแบบการจองซ้ำเช่น ทุกๆ วันที่ 15 ของเืดือน หรือทุกวันศุกร์จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553
 2. รองรับการจองแบบ Multiple Day
 3. สามารถจัดกลุ่มของ Resource (Schedule) และกำหนดค่าสำหรับการจองต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เริ่มให้ทำการจองและสิ้นสุดการจองในแต่วัน เช่นจาก 08:00 ถึง 18:00 น หรือกำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะจองได้ ตั้งแต่ 30 นาที 1 ชั่วโมง 2, 3,4 จนถึง 12 ชั่วโมง (Time Span) ยกตัวอย่าง เช่นการจัดห้องประชุม และเครื่องฉาย (LCD Projector) ไว้ใน Schedule เดียวกัน
 4. สามารถสร้าง Menu ได้มากกว่า 1 รายการโดยสามารถระบุ Schedule แตกต่างกันได้
 5. สามารถกำหนดได้ว่า Resource ใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลก่อนจึงจะสมบูีรณ์
 6. สามารถดูข้อมูลการจองได้ทั้งแบบรายการ และแบบปฏิทิน รายวัน รายเดือน
 7. ตรวจสอบสถานะของการจองโดยใช้ AJAX
 8. ผู้จองสามารถแก้ไข หรือยกเลิกการจองได้
 9. รองรับระบบการงดจองชั่วคราว เช่นงดจองเพื่อทำการปรับปรุง หรือซ่อมบำรุง
 10. ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิก Resource ได้ทุกระยะ

ความต้องการของระบบ (Requirements)

 • Joomla! 1.5 สำหรับเวอร์ชั่น 1.0 และ Joomla 2.5/3.x สำหรับเวอร์ชั่น 2.0
 • PHP 5.3 สำหรับเวอร์ชั่น 2.0

โดยดโค้ดของ JONGman ปัจจุบันอยู่บน Github.com และรุ่น 2.0 อยู่jระหว่างการพัฒนาในรุ่น Beta คาดว่าพร้อมปล่อยรุ่น RC ได้ประมาณไตรมาสสองของปี 2557 นี้ครับ

comments