×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

การใช้งาน JONGman ระบบจองห้องประชุมเบื้องต้น

JONGman เป็นระบบจองห้องประชุมที่่่สามารถประยุกต์ใช้กับการจองทรัพยากรอื่นๆ ได้ไม่ยากเช่น จองคอร์ทเทนนิส จองโปรเจ็คเตอร์เป็นต้น การใช้งาน JONGman ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายนะครับ ขั้นตอนการใช้งานก็ค่อนข้างง่าย โดยหลังจากการติดตั้งตัวแพ็กเก็ต JONGman ซึ่งประกอบไปด้วยคอมโพเนนท์และไลบรารี่แล้ว ที่ต้องทำคือการเข้าไปที่ฝั่ง backend ของตัวคอมโพเนนท์เพื่่อทำการตั้งค่าก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

การสร้าง Layout สำหรับวันที่เปิดจอง

Layout เป็นช่วงเวลาที่่่เปิดให้จองหรือไม่ให้จองในแต่ละวัน โดยการกำหนดเราต้องกำหนดของเวลาเต็มวัน จากเที่ยงคืนวันหนึ่งไปถึงอีกวันหนึ่ง โดยมีสองแบบคือจองได้และจองไม่ได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดเวลาได้อิสระเช่นตัวอย่างข้างล่าง

 • เวลาจองไม่ได้       00:00 - 08:00
 • เวลาจองได้           8:00 - 12:00 แบ่งเป็นช่วงละ 1 ชั่วโมง
 • เวลาจองไม่ได้       12:00 - 13:00
 • เวลาจองได้           13:00 - 17:00 ช่วงละ 1 ชั่วโมง
 • เวลาจองไม่ได้        17:00 - 00:00

ซึ่งข้อสำคัญคือต้องกำหนดให้เต็มวัน และเมื่่อกด Change Layout จะมีตัวช่วยในการสร้าง Time Slots สำหรับ Layout

การสร้าง Schedule หรือกลุ่มของ Resources

Schedule คือการรวมกลุ่มของทรัพยากรที่จะมีการจองร่วมกัน โดยเราจะเห็นทรัพยากรทั้งหมดใน Schedule เดียวกันในหน้าแสดงผลแบบปฏิทิน โดยกลุ่มของทรัพยากรนี้จะมีรูปแบบการจองเหมือนกัน เช่นให้จองตั้งแต่ 08:00 ถึง 18:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นต้น เราจะต้องเลือก Layout สำหรับตัว Schedule เพื่อใช้ในการแสดงผลดังกล่าว

การสร้าง Resource

หลังจากการสร้าง Schedule แล้วเราก็มาทำการสร้างทรัพยากรแล้วเพิ่มเข้าไปอยู่ใน Schedule เช่นห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 และ โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น

การกำหนด Blackout Time หรือเวลางดให้บริการ

เราสามารถกำหนดเวลาที่เรียกว่า Blackout Time สำหรับทรัพยากรใดๆ ได้ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะปิดการจองเพื่อทำการซ่อมบำรุง หรือสามารถใช้ในกรณีอื่นๆ ตามความจำเป็น การกำหนด Blackout Time ทำคล้ายๆ กับการจองโดยปกติ แต่ไม่ต้องระบุผู้ใช้งานทรัพยากร 

การสร้างเมนูบนจูมล่าสำหรับรองรับการจอง

การอนุมัติการจอง

การกำหนดโควต้าสำหรับการจอง

JONGman

 

JONGman เป็นส่วนขยายบน Joomla! ที่ได้รับแนวคิดและโค้ดบางส่วนมาจาก PHPScheduleIt ด้วยหวังว่าผู้ใช้งานจุมล่า จะได้มีโอกาสได้ใช้งาน Extension สำหรับการจองทรัพยากรดีๆ สักตัวโดยเฉพาะการใช้งานบนอินทราเน็ตในองค์กร โดยในเวอร์ชันแรก คือ 1.0 เป็นส่วนขยายที่ทำงานบนจุมล่า 1.5 จะทำการพอร์์ทในส่วนของ features ต่างๆ จาก PHPScheduleIt มาประมาณซัก 80% ก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. รองรับการจองแบบการจองซ้ำเช่น ทุกๆ วันที่ 15 ของเืดือน หรือทุกวันศุกร์จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553
 2. รองรับการจองแบบ Multiple Day
 3. สามารถจัดกลุ่มของ Resource (Schedule) และกำหนดค่าสำหรับการจองต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เริ่มให้ทำการจองและสิ้นสุดการจองในแต่วัน เช่นจาก 08:00 ถึง 18:00 น หรือกำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะจองได้ ตั้งแต่ 30 นาที 1 ชั่วโมง 2, 3,4 จนถึง 12 ชั่วโมง (Time Span) ยกตัวอย่าง เช่นการจัดห้องประชุม และเครื่องฉาย (LCD Projector) ไว้ใน Schedule เดียวกัน
 4. สามารถสร้าง Menu ได้มากกว่า 1 รายการโดยสามารถระบุ Schedule แตกต่างกันได้
 5. สามารถกำหนดได้ว่า Resource ใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลก่อนจึงจะสมบูีรณ์
 6. สามารถดูข้อมูลการจองได้ทั้งแบบรายการ และแบบปฏิทิน รายวัน รายเดือน
 7. ตรวจสอบสถานะของการจองโดยใช้ AJAX
 8. ผู้จองสามารถแก้ไข หรือยกเลิกการจองได้
 9. รองรับระบบการงดจองชั่วคราว เช่นงดจองเพื่อทำการปรับปรุง หรือซ่อมบำรุง
 10. ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิก Resource ได้ทุกระยะ

ความต้องการของระบบ (Requirements)

 • Joomla! 1.5 สำหรับเวอร์ชั่น 1.0 และ Joomla 2.5/3.x สำหรับเวอร์ชั่น 2.0
 • PHP 5.3 สำหรับเวอร์ชั่น 2.0

โดยดโค้ดของ JONGman ปัจจุบันอยู่บน Github.com และรุ่น 2.0 อยู่jระหว่างการพัฒนาในรุ่น Beta คาดว่าพร้อมปล่อยรุ่น RC ได้ประมาณไตรมาสสองของปี 2557 นี้ครับ