×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

Greybox Loader Plugin/Mambot

พิมพ์

News

Joomlant Greybox  Loader for Joomla 1.5 released. Please download in icon Joomlant Greybox Loader for Joomla! 1.5 (23.67 kB 2009-08-05 12:01:43).

Greybox Loader เป็น mambot (J1.0) หรือ plugin (J1.5) ที่ทำหน้าที่ง่ายๆ คือ ตรวจสอบว่า component ที่ run อยู่มีการ config ให้ load Greybox หรือไม่ ถ้าอยู่ใน List ก็จะทำการ Include file ต่างๆ ของ Greybox และทำการ Initalize Javascript ของ Greybox สำหรับ Greybox เป็น Pop-up Javscript ที่ไม่ใช่การใช้งาน Window.Open อย่างที่เราคุ้นเคยกัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหากับ Popup Blocker ตามข้อมูลใน Site ของ Greybox

GreyBox can be used to display websites, images and other content in a beautiful way.

Why use GreyBox:

ผมใช้ Greybox ครั้งแรกก็เพื่อให้ User click เพื่อ Popup ตัว Window ขึ้นมาเพี่อเลือกข้อมูลพนักงานแล้วก็ Assign ค่ากลับไปให้ Window หลัก ตอนแรกก็เริ่มที่ Highslide แต่เนื่องจากงานด่วนมาก มีเวลาแค่ 2 วันในการเขียน Component รวมทั้งการ Set up ให้ Joomla! ทำการ Authen กับ Microsoft Active Directory (ใช้ JAuth ของ SAM) ก็เลยมาจบที่ Greybox เพราะใช้ง่ายกว่า สาเหตุที่ทำเป็น Mambot ก็เพราะคิดว่ามีหลาย Component ที่ต้องการใช้ GreyBox ถ้าไม่ทำ Mambot ก็จะต่างคนต่าง Add ตัว GreyBox เข้าไปมีปัญหาในการ Maintain มากกว่า

การใช้งาน


1. ทำการติดตั้ง Mambot โดยจะทำการติดตั้งอยู่ใน Group ของ System
2. ทำการ Set ตัว Configuration คือในช่อง Force Loading ให้ใส่ชื่อ Component ที่ต้องการให้ Load GreyBox เช่น com_trs, com_hrms เป็นต้น โดยใช้ comma คั่นระหว่างชื่อ Component

Download ในส่วนของ Download Section นะครับ

comments