×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

Beta JONGman 2.0.0

Maturity:
Beta
Released on:
วันศุกร์, 18 เมษายน 2557 07:00
Viewed:
1042 times

จองแมน (JONGman) เป็นระบบจองห้องประชุม หรือทรัพยากรในลักษณะคล้ายๆ กันแบบ Online โดยทำงานบนจูมล่าเวอร์ชั่น 2.5 โดยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของรุ่นเบต้า เมื่อรุ่น 2.0 ออกเป็นเวอร์ชั่นเสถียรแล้วทางทีมงานจะพัฒนาเวอร์ชั่นที่ใช้งานบนจูมล่า 3.5 ต่อไป

คุณสมบัติสำคัญ

  • แสดงทรัพยากรในรูปแบบของปฏิทินทำให้ง่ายในการดูช่วงเวลาที่ว่าง สามารถทำการจองโดยการคลิกแล้วลาก
  • สามารถจองซ้ำได้หลากหลายรูปแบบ เช่นจองซ้ำทุกๆ 1 วัน หรือทุกวันจันทร์ จนถึงวันสุดท้ายที่กำหนด
  • ตารางปฏิทินสำหรับทรัพยากรสามารถเลือกช่วงเวลาที่จองได้ จองไม่ได้ได้อิสระ จำนวนช่องและความกว้างสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ เช่นทุกๆ 30 นาที
  • รองรับการตั้งค่าการจองล่วงหน้าว่าต้องจองก่อนกี่วัน กี่ชั่วโมง การจองแต่ละครั้งต้องมีช่วงการจองขั้นต่ำ หรือมากสุดเท่าไหร่
  • รองรับการใช้งานหลาย Time Zone

การทำงานด้าน Front End

  • ระบบตรวจสอบการจองสมบูรณ์แล้ว ยกเว้นระบบโควต้า
  • สามารถจอง และแก้ไขข้อมูลได้ ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม สำหรับการจองซ้ำ
  • ระบบอนุมัติการจอง

การทำงานด้าน Back End

  • จัดการข้อมูลกลุ่มทรัพยากร (Schedule) ตัวทรัพยากร (Resource) รวมทั้ง Layout ของการแสดงผล ระบบโควตา
  • การตั้งค่าสำหรับการแสดงผลกลุ่มทรัพยากร

View files