×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths.

จูมล่าเลิกใช้การกำหนดรุ่น CMS เป็นแบบ Long Term Support  (LTS) และ Short Term Support (STS) ซึ่งเดิม LTS จะกำหนดตายตัวเป็น X.5 เช่น 2.5 และ 3.5 และจะมีระยะเวลารองรับการแก้ปัญหาต่างๆ 2 ปี แต่เปลี่ยนมาใช้การรองรับการแก้ปัญหาสำหรับรุ่น Minor ล่าสุดเป็นคราวละสองปีแทน แต่ยังคงมีการประกาศตัวใดๆ เป็น LTS เหมือนเดิมครับแต่ไม่ตายตัว

ยกเลิกการกำหนดรุ่นแบบ STS และ LTS สำหรับ X.5

แต่เดิมจูมล่ามีการกำหนดให้มีรุ่นที่เป็นการใช้งานระยะยาว (LTS) ซึ่งทางทีมงานจะรองรับการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในแง่การใช้งานและความปลอดภัยเป็นระยะเวลาสองปี โดยรุ่นที่เป็น LTS ล่าสุดคือ จูมล่า 2.5 ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งานที่รองรับการแก้ปัญหาจนถึงเดือนธันวาคม 2557 และกำหนดรุ่น LTS ตัวตัวไปคือรุ่น 3.5 ส่วน STS นั้นจะเป็นการทำออกมาสำหรับผู้ที่อยากทดลองใช้หรือนักพัฒนา ซึ่งจะมีการใช้งานสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้นำรุ่นที่ไม่ใช่ LTS มาทำเว็บไซต์ยกเว้นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานเท่านั้น โดยการกำหนดเดิมจะใช้เวอร์ชั่น X.5 เป็นตัวกำหนดว่าเป็น LTS เช่น 2.5 3.5 และ 4.5 แต่ตรงนี้จะมีการยกเลิกนะครับ ดังนั้น 3.5 ก็จะไม่ใช่รุ่น LTS สำหรับจูมล่าเวอร์ชั่น 3 อีก

การกำหนดเลขเวอร์ชั่นของจูมล่าประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ในรูปแบบ Major.Minor.Patch เช่น 2.5.22 หรือ 3.3.1 ซึ่งจะมีความหมายคือ

  • ตัวแรก หรือ Major จะมี Major Release หรือรุ่นที่มีการเปลี่่ยนแปลงมาก ไม่สามารถเข้ากันได้กับรุ่นที่มีตัวเลขแตกต่างกัน เช่น 2 กับ 3 เป็นต้น
  • ตัวที่สอง หรือ Minor จะเป็น Minor Release เป็นการเพิ่มคุณสมบติใหม่ๆ เข้าไปแต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
  • ตัวที่สาม หรือ Patch ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่ามีการทำออกมาโดยไม่มีคุณสมบัติใหม่ๆ แต่ทำเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของรุ่น Minor เดิม เช่นจาก 2.5.21 เป็น 2.5.22 ตัวนี้คือการแก้ปัญหาหรือการแก้บั๊กล้วนๆ

ซึ่งระบบเวอร์ชั่นนี้จะอิงตาม Semantic Version 2.0.0 ซึ่งเป็นหลักที่มีรูปแบบดีนะครับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อให้งานของเรามีระบบระเบียบเหมือนเขาบ้าง

นอกจากตัวเลขของรุ่นแล้วก็ยังมีวงจรของการพัฒนา (Development Life Cycle) จากรุ่น Alpha เป็น Beta จากนั้นเป็น Release Candidate (RC) แล้วจึงเป็นรุ่นที่เสถียรสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือ GA ซึ่งระหว่างที่อยู่ในรอบของการพัฒนาก่อนเป็น GA นั่นตัวเลขเวอร์ชั่นจะไม่เปลี่ยนนะครับ แต่จะมาเปลี่ยนที่ตัววงรอบแทนเช่น 4.0.0 Alpha1 4.0.0 Alpha2 เป็นต้น

การกำหนดรุ่นการใช้งานระยะยาวแบบใหม่

อย่างที่บอกครับว่าจะไม่มีการกำหนดตายตัวแบบ X.5 สำหรับจูมล่าเวอร์ชั่นต่อๆ ไปเริ่มจากจูมล่าในชุด 3 เป็นต้นไป แต่ทางทีมงานจะมาดูเองว่าจะใช้รุ่นใดเป็น LTS โดยทีมงานจะดูหลังจากมีการออกรุ่น Major ใหม่ออกมาซักพักและความสนใจในรุ่น Major เดิมลดลงก็จะแจ้งว่าตัวรุ่น Minor ตัวถถัดไปจะเป็น LTS เช่นปัจจุบันอาจจะมีรุ่น 3.6.0 อยู่ และมีรุ่น 4.4 อยู่ด้วยหลังจาก 4.4 ได้รับการยอมรับใช้งานมากขึ้นทีมงานก็จะประกาศให้ 3.7.0 เป็นรุ่น LTS ที่จะมีช่วงการรองรับการสนับสนุนจำนวนสองปีโดยเริ่มจากรองรับ 3.7.0 เป็นเวลา 18 เดืิิอนระหว่างนี้สามารถออกรุ่น 3.7.1 3.7.2 เพื่อแก้ปัญหาไปได้จนครบ 18 เดือนก็จะออกรุ่นแก้ไขล่าสุดออกมาเช่น 3.7.4 มีระยะเวลาการรองรับอีก 6 เดือน ก็จะครบ 24 เดือนสำหรับ 3.7 พอดี นั่นหมายความว่าจะไม่มีรุ่น 3.8 แล้วนะครับเพราะนั่นจะมีการเพื่มความสามารถใหม่ๆ เข้าไป แต่จะไปเพิ่มในชุด 4.x แทน

การกำหนดการสนับสนุนการใช้งานแบบรองรับรุ่น Minor ล่าสุดคราวละสองปี สามารถดูได้ง่ายๆ เช่นจากตัวจูมล่า 3.3 ซึ่งเป็น Minor ล่าสุดตัวนี้จะมีเวลาการสนับสนุนสองปีนับตั้งแต่วันที่ปล่อยออกมา แต่หากจูมล่าปล่อยรุ่น 3.4 ออกมาตัวที่รองรับล่าสุดก็จะเป็น 3.4 แทน การทำเช่นนี้ให้อิสระในการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ในรุ่น Minor ซึ่งไม่สามารถทำได้ในกรณีกำหนดรุ่นใดๆ เป็น LTS ไปแล้ว เช่นในชุดของจูมล่า 3 อาจจะมีรุ่น 3.4 หรือ 3.5 ไปเรื่อยๆ หากมีการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ และผู้ใช้ก็ได้รับการรองรับการแก้ไขยาวนานขึ้น ทีมงานส่วนหนึ่งก็แบ่งไปพัฒนาจูมล่า 4 ต่อไป ส่วนบางส่วนก็ยังพัฒนาจูมล่า 3 ต่อไป

ดูแล้วการกำหนดช่วงแบบนี้ก็ดีครับ เราได้ใช้จูมล่าในแต่ละ Series นานขึ้น ตามที่ผมอ่านก็คิดว่าน่าจะประมาณ 4 ปีในแต่ละ Series เนื่องจากจะมีช่วงของการพัฒนาแบบ Active ในตอนแรกประมาณ 2 ปี และช่วงประการเป็น LTS อีกสองปี ซึ่งดีทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้งานทั่วไปนะครับ เราก็ต้องติดตามข่าวจากทีมงานของจูมล่าด้วย อย่างเช่นถ้าจูมล่ามีการประกาศว่าในชุด 3.x มีตัวใดเป็น LTS แสดงว่าเราควรจะเริ่มดูรุ่นใหม่ควบคู่กับรุ่นนั้นๆ แล้ว โดยเฉพาะในช่วงหกเดือนสุดท้ายก็ควรจะมีการปรับปรุงไซต์เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของรุ่น 4.x เป็นต้น

บทความนี้ผมอ้างอิงจากที่นี่นะครับ http://developer.joomla.org/news/586-joomla-development-strategy.html อาจจะมีการเข้าใจผิดก็ทักท้วงกันได้

 

comments